Over

Nikkessen Projecten

Vastgoedontwikkeling

Het ontwerpteam: de basis voor succes

Voor ieder project wordt met uiterste zorgvuldigheid het meest geschikte ontwerpteam samengesteld. Het team wordt steeds geleid door Nikkessen Projecten. Behalve de architect, stedenbouwkundige en de landschapsarchitect maken ook de constructeur, de bouwfysicus en de installatie-adviseur in een vroeg stadium deel uit van het team.
Nikkessen Projecten streeft duurzame, energiezuinige woningen en gebouwen na, op basis van de nieuwste, maar wel bewezen technieken. De ontwerpteambijeenkomsten zijn vaak inspirerende schetssessies en snelkookpansessies, waarbij de ontwerpers, zeker in het begin, met een grote mate van vrijheid op het programma van eisen in kunnen spelen.

Filosofie

De projecten van Nikkessen Projecten onderscheiden zich door een integrale aanpak, die begint bij het stedenbouwkundig plan. Ook als er sprake is van kleine kavels wordt een sterke stedenbouwkundige opzet nagestreefd. Bij nagenoeg ieder plan wordt ook een landschapsarchitect ingeschakeld, die in nauwe samenwerking met de stedenbouwkundige en de architect werkt. Hiermee wordt de solide basis van elk project gevormd.

Programma van eisen: snel naar het doel

Bij ieder project, groot of klein, blijkt steeds weer dat een goed verwoord programma van eisen binnen de kortste keren tot een goed ontwerp leidt. Wij geloven hier heilig in. Er wordt dan ook relatief veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van de exacte wensen van de opdrachtgever(s). In de meeste gevallen blijkt dat een efficiënter en vaak ook goedkoper ontwerp mogelijk is, bij dezelfde hoge kwaliteit.

Jaar ervaring
0 +
Gerealiseerde woningen
0 +
Gerealiseerde projecten
0 +
Nikkessen Projecten

Meer weten?

Klik op de contact button hieronder en maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.