logo

Onderhoud website

Deze website is momenteel in onderhoud en geeft slechts een beperkt aantal projecten weer. Binnenkort weer compleet.

Welkom

Nikkessen Projecten ontwikkelt sinds de start van het bedrijf in 1996 in opdracht van derden woningbouw- en kantorenprojecten. Daarnaast ontwikkelt en realiseert Nikkessen Projecten kleinschalige woningbouwprojecten, vaak in samenwerking met andere partijen. Een grote affiniteit met architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur heeft geleid tot het streven naar het realiseren van ‘klassiekers van de toekomst’.

Filosofie

De projecten van Nikkessen Projecten onderscheiden zich door een integrale aanpak, die begint bij het stedenbouwkundig plan. Ook als er sprake is van kleine kavels wordt een sterke stedenbouwkundige opzet nagestreefd. Bij nagenoeg ieder plan wordt ook een landschapsarchitect ingeschakeld, die in nauwe samenwerking met de stedenbouwkundige en de architect werkt. Hiermee wordt de solide basis van elk project gevormd.

Lees verder >>

Procesmanagement

Efficiënt overleg en heldere communicatie zijn de hoekstenen van goed proces- en projectmanagement.

Vergaderingen zijn bedoeld om kort informatie uit te wisselen en om afspraken te maken. In werkgroepen kunnen deelonderwerpen en vraagstukken behandeld worden. Een vergadering hoeft dan ook niet langer dan strikt noodzakelijk te duren. Zorgvuldige notulen en afsprakenlijsten zijn essentieel. Nikkessen Projecten voert regelmatig procesmanagement op ad interim basis.

Programma van eisen: snel naar het doel

Bij ieder project, groot of klein, blijkt steeds weer dat een goed verwoord programma van eisen binnen de kortste keren tot een goed ontwerp leidt. Wij geloven hier heilig in. Er wordt dan ook relatief veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van de exacte wensen van de opdrachtgever(s). In de meeste gevallen blijkt dat een efficiënter en vaak ook goedkoper ontwerp mogelijk is, bij dezelfde hoge kwaliteit.

Het ontwerpteam: de basis voor succes

Voor ieder project wordt met uiterste zorgvuldigheid het meest geschikte ontwerpteam samengesteld. Het team wordt steeds geleid door Nikkessen Projecten. Behalve de architect, stedenbouwkundige en de landschapsarchitect maken ook de constructeur, de bouwfysicus en de installatie-adviseur in een vroeg stadium deel uit van het team.

Nikkessen Projecten streeft duurzame, energiezuinige woningen en gebouwen na, op basis van de nieuwste, maar wel bewezen technieken. De ontwerpteambijeenkomsten zijn vaak inspirerende snelkookpansessies, waarbij de architect, zeker in het begin, met een grote mate van vrijheid op het programma van eisen inspeelt.

Contactgegevens-image

Contactgegevens

Bob Nikkessen
Postadres:
Koggewagen 102, 1261KD Blaricum
Bezoekadres (op afspraak):
Korte Bergweg 9b 1261 ZA Blaricum

Project-ontwikkeling

Nikkessen Projecten wordt vaak ingehuurd om in opdracht van derden en op tijdelijke basis projecten te ontwikkelen. Dit kunnen zowel woningbouwprojecten zijn, als kantoren en logistieke gebouwen. Daarnaast ontwikkelt Nikkessen Projecten voor eigen risico en rekening, met de nadruk op kleinschalige woningbouwprojecten.

Projectmanagement

Als ad interim projectleiding of ondersteuning gewenst is bij lopende projecten.

Nieuw! Full service pakket voor bedrijfsgebouwen

Een ijzersterke combinatie van Bruil Beleggingen, Bruil Bouw, Rempt van der Donk architecten en Nikkessen Projecten biedt een full service pakket om turn-key bedrijfsgebouwen voor de eindgebruiker te ontwikkelen. Een design-build-finance–maintain oplossing. Op basis van een goede inventarisatie van de wensen van de huurder wordt een programma van eisen samengesteld, aan de hand waarvan een volstrekt eigen en bij het bedrijf passend ontwerp wordt gemaakt, waarbij een marktconforme huur uitgangspunt is. U betaalt geen voorbereidingskoten of bijkomende kosten; alle kosten zijn bij de huursom inbegrepen. Alleen bedrijfsspecifieke eisen en extra wensen worden op basis van goedgekeurde offertes in rekening gebracht. U kunt als huurder een gebouw verwachten alsof het van uzelf is. Alle zorgen worden uit handen worden genomen. Met een kwaliteitsniveau dat zeldzaam is bij dit soort gebouwen. Een compleet team staat klaar om uw nieuwe huisvesting snel, duurzaam, representatief en op een hoog kwaliteitsniveau op de door u gekozen plek te zetten. Wij verdiepen ons in de logistieke eisen van uw bedrijf en implementeren dit in het gebouw. In veel gevallen is een direct contact tussen kantoren en werkvloer wenselijk; graag tonen wij u voorbeelden. Bruil Beleggingen treedt als verhuurder op en onderhoudt het gebouw.
Het op deze wijze gerealiseerde gebouw van Toyota Material Handling in Ede is het concrete bewijs dat deze aanpak uitstekend werkt. Een bezoek aan dit gebouw spreekt boekdelen.

Advisering

Analyseren van vraagstukken, locatie-onderzoeken voor bedrijfshuisvesting; haalbaarheidsonderzoeken; het uitbrengen van advies; trouble-shooting.

Coaching

Het vak van vastgoedontwikkelaar kan soms eenzaam zijn. Regelmatig heb je behoefte aan een klankbord of sparringspartner. Bijvoorbeeld vanwege een lastig project, een moeizame relatie met een gemeente, moeilijke onderhandelingen of teleurstellingen met tenders. Maar ook om successen te kunnen delen.

Bob Nikkessen heeft met zijn vele jaren ervaring veel gezien en meegemaakt, is dus 'gepokt en gemazeld' in het vak. Luisteren, meedenken en nuttige tips geven aan conculega's. Vaak kunnen enkele uren coaching veel ‘lucht’ geven.

Klik hier voor de contactpagina en maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Contact

E-mail: [email protected]
Telefoon: +31 (0)35 525 97 49
Mobiel: +31 (0)6 54 65 36 65
Kamer van Koophandel 32063763