logo

Ankerplaats Muiden

Nikkessen Projecten heeft in samenwerking met Woningstichting Het Gooi en Omstreken de prijsvraag gewonnen voor de herontwikkeling van de locatie van het voormalige gemeentehuis in Muiden. Dit is door de fusie van Muiden, Naarden en Bussum overbodig geworden. In het ontwerpteam was Atelier Dutch uit Almere de architect en stedenbouwkundige. De omwonenden van de wijk Mariahoeve zijn door de gemeente en door ons nauw bij de ontwikkeling (end e selectie!) betrokken. Regelmatig wordt overleg gevoerd en worden er inloopavonden georganiseerd. Het plan bestaat uit 36 sociale huurwoningen, 2- en 3-kamer, waarvan 25 met een huur van maximaal € 592,55; de overige woningen hebben een maximale huur van € 710,68. Het parkeren is binnen het bouwblok opgelost, afgesloten met een dek waarop een binnentuin ligt. Veel aandacht is besteed aan duurzaamheid (gasloos, warmtepompen, PV-panelen, zeer hoge isolatiewaarden; vegetatiedaken met waterberging (rainproof en klimaatbestendig). Er moet een bestemmingsplanprocedure gelopen worden; start bouw is voorzien in het eerste kwartaal van 2019.